‘Diversiteit is geen keuze, geen optie, maar een feit. De vraag is hoe die vorm wordt gegeven, op weg naar een beschaafde samenleving.’ (Ramdas) Overheidsinstanties en andere organisaties kunnen er niet omheen: de multiculturele samenleving is een feit.

Multiculturalisme brengt mensen samen die op allerlei manieren van elkaar verschillen. Verschillende culturele achtergronden en inzichten kunnen samenwerking moeizaam maken en leiden tot veel onbegrip, misverstanden en wederzijds wantrouwen.

Dit vraagt om begrip en respect voor de culturele achtergronden en tradities van dé Ander. Tijdens mijn interactieve lezing leer je op een nieuwe wijze kijken naar vluchtelingen en de dynamiek die daar aan gepaard gaat.

Veel mensen ervaren een echte gedachtenverschuiving als ze kennismaken met deze lezing, omdat jij wezenlijk anders leert kijken naar communicatiestijlen, bijvoorbeeld in Syrië en hoe deze verhoudt zich tot Nederlands communicatiestijl.